kanker

Voorlichtingsfilm over de weldadige effecten van massage bij de ziekte kanker nu ook op de site

Landelijke (na)scholingsdag massage bij kanker

Diverse lezingen bijgewoond waarbij het ging over aanraken met aandacht, praktijkervaringen van collega therapeuten en positieve belevingen van cliënten.

Masseren bij mensen met kanker blijkt veel positieve effecten te hebben en voldoening te geven. Mensen geven aan zich meer ontspannen te voelen, beter te kunnen te slapen en waardren de liefdevolle aandacht.

Training voor gastvrouw Toon Hermans Salon (THS) in Barneveld afgerond

Toon Hermans Salon is een inloophuis voor mensen met kanker of hun naasten.

 

De officiële opening is 5 juni 2013. En is vanaf dan op woens- en donderdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.30 uur. De Toon Hermans Salon kunt u vinden in de Bibliotheek te Barneveld.

Voor meer informatie klik hier

Massage bij kanker

Misschien denk u dat massage en kanker geen goede combinatie is. In de praktijk blijkt echter het tegendeel. Ik heb ervaren dat mensen met deze ziekte juist baat hebben bij een massage.
Wanneer  de diagnose ‘kanker’ wordt gesteld,  komt iemand in een stroomversnelling van gevoelens en emoties terecht. Er zijn wisselende periodes van angst, verdriet, boosheid, onmacht, onbegrip, pijn, eenzaamheid en andere zaken. Gezien de ontstane situatie is dit een logische reactie.

Er is geen standaard handleiding beschikbaar hoe iemand met kanker, en alles wat erbij komt, om moet gaan. Iedereen is anders en gaat op eigen wijze met de nieuwe situatie om. Datzelfde geldt ook voor steun uit de omgeving.  Er wordt meestal goede zorg geboden, maar iets simpels als aanraken kan snel vergeten worden.

Daarnaast zijn de onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis vaak onaangenaam, pijnlijk of belastend. Hierdoor heeft het lichaam juist extra behoefte aan warme, ontspannende, geruststellende, accepterende en gemeende aanrakingen. Ik ben van mening dat welgemeende aanraking een enorme meerwaarde is tijdens de ziekte -en herstelperiode.

Massage is een bijzondere en heel krachtige vorm van aanraken, zeker wanneer dit gebeurt een heftige periode van ziekte en behandelingen. Tijdens een massage hoeft niets. U kunt rustig genieten en ontspannen.
Massage bij kanker geeft geen genezing, maar kan wel een bijdrage leveren aan de kwaliteit van  leven.

Effecten van massage bij kanker verschillen. Onderstaand een paar reacties die ik als feedback na een massage kreeg:

  • verlichting van pijn
  • ontspanning
  • ‘ik kon en mocht weer thuis komen in mijn eigen lijf’
  • gewoon even genieten
  • eindelijk kon ik weer slapen

Ik heb de training: “massage bij kanker” voor professionele massagetherapeuten gevolgd zodat ik nog beter voorbereid ben op het geven van een massage aan mensen met deze ziekte.

Kent of bent u iemand die deze ziekte heeft en twijfelt u over het wel of niet ondergaan van een massage, neem dan eerst contact op met jouw behandelend (huis)arts.

Cursus massage bij kanker afgerond

  • In juni 2012 de training massage bij kanker voor professionele masagetherapeuten afgerond bij Helder & Kadira.

Meegedaan aan de Viva La Donna Day

Stichting Viva la Donna zet zich in voor vrouwen die de diagnose kanker hebben gehad. Ongeacht de vorm van kanker of het jaar waarin de diagnose is gesteld.

Zo vraagt de stichting door middel van campagnes aandacht voor nazorg en worden er diverse projecten georganiseerd om vrouwen die getroffen zijn door kanker weer te laten stralen. De jaarlijkse Viva la Donna Day op 29 mei is daar één van. Praktijk Motion to Balance heeft hier samen met schoonheidssalon Villa Hillagonda haar medewerking aan verleend.