Massage bij kanker

Misschien denk u dat massage en kanker geen goede combinatie is. In de praktijk blijkt echter het tegendeel. Ik heb ervaren dat mensen met deze ziekte juist baat hebben bij een massage.
Wanneer  de diagnose ‘kanker’ wordt gesteld,  komt iemand in een stroomversnelling van gevoelens en emoties terecht. Er zijn wisselende periodes van angst, verdriet, boosheid, onmacht, onbegrip, pijn, eenzaamheid en andere zaken. Gezien de ontstane situatie is dit een logische reactie.

Er is geen standaard handleiding beschikbaar hoe iemand met kanker, en alles wat erbij komt, om moet gaan. Iedereen is anders en gaat op eigen wijze met de nieuwe situatie om. Datzelfde geldt ook voor steun uit de omgeving.  Er wordt meestal goede zorg geboden, maar iets simpels als aanraken kan snel vergeten worden.

Daarnaast zijn de onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis vaak onaangenaam, pijnlijk of belastend. Hierdoor heeft het lichaam juist extra behoefte aan warme, ontspannende, geruststellende, accepterende en gemeende aanrakingen. Ik ben van mening dat welgemeende aanraking een enorme meerwaarde is tijdens de ziekte -en herstelperiode.

Massage is een bijzondere en heel krachtige vorm van aanraken, zeker wanneer dit gebeurt een heftige periode van ziekte en behandelingen. Tijdens een massage hoeft niets. U kunt rustig genieten en ontspannen.
Massage bij kanker geeft geen genezing, maar kan wel een bijdrage leveren aan de kwaliteit van  leven.

Effecten van massage bij kanker verschillen. Onderstaand een paar reacties die ik als feedback na een massage kreeg:

  • verlichting van pijn
  • ontspanning
  • ‘ik kon en mocht weer thuis komen in mijn eigen lijf’
  • gewoon even genieten
  • eindelijk kon ik weer slapen

Ik heb de training: “massage bij kanker” voor professionele massagetherapeuten gevolgd zodat ik nog beter voorbereid ben op het geven van een massage aan mensen met deze ziekte.

Kent of bent u iemand die deze ziekte heeft en twijfelt u over het wel of niet ondergaan van een massage, neem dan eerst contact op met jouw behandelend (huis)arts.